De Tegenpartij

whooz-voting

Wie kent ze nog? Van Kooten en de Bie zetten in de jaren 80 al op humoristische wijze een partij neer die tegen alles was en vooral tegen het toenmalige beleid. Hun vooruitziende blik hebben we doorgetrokken naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 en we zijn op een aantal zeer opvallende zaken gekomen.

Whooz heeft gekeken wie er nu tegen de huidige coalitie is. We kijken dan naar partijen als PVV, SP, FvD en 50+. Kortom de meer extreem linkse en rechtse partijen. Uit nadere analyse blijkt al snel dat het eigenlijk maar om 2 partijen gaat, namelijk SP en PVV. Wie stemmen daar nu eigenlijk op?

We zien een buitengewoon hoog aandeel bij Whize Segmenten A - Dromen en Rondkomen, C – Volks en Uitgesproken en D – Bescheiden Ouderen. Welke conclusies kunnen we hier aan verbinden? Wanneer stem je 'tegen' het huidige beleid?

Kenmerken 'Tegenstemmers'

  • Laag inkomen
  • Oudere leeftijd
  • Laag opgeleid

Het lijkt er dus op dat als je een laag inkomen hebt of laag bent opgeleid, je daar de regering de schuld van geeft. Of als je ouder bent, je je niet meer herkent in de normen en waarden en liever terug wil naar vroeger. En dan heb je 2 keuzes: je wil dit via links (SP) of via rechts (PVV) gaan veranderen. Wil je meer geld? Dan kies je waarschijnlijk voor SP, terwijl je voor herstel of behoud van de Nederlandse normen en waarden eerder je stem geeft aan PVV.

Opvallend is ook dat er in Segment B – Jong en Hoopvol (overwegend studenten) nauwelijks 'tegen' stemmers zijn. En dat terwijl er voor hen iets groots op het spel staat; namelijk de basisbeurs. Het kan natuurlijk zo zijn dat zij allemaal op de dag van de verkiezingen ineens gaan besluiten om tegen te stemmen…

Waar in Nederland doen mensen dit?

Dit beeld is niet uniek voor de Randstad of juist landelijke gebieden, maar wordt breed gedragen in steden door geheel Nederland. Zo zagen we dit beeld terug in Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Leeuwarden, Almere en Beverwijk. Het “tegen” blok is in al deze steden groter dan 25%.

Meer weten?

Stuur ons een bericht

Deze analyse is gemaakt op basis van onderzoek naar de verkiezingen door Citisens. Citisens is een label van Necker van Naem en gespecialiseerd in toegankelijk én betrouwbaar onderzoek voor publieke organisaties.

Meer artikelen
-----