Den Haag houdt KLM in de lucht!

Whooz - Den Haag houdt KLM in de lucht

Het is algemeen bekend dat de overheid ondersteuningsmaatregelen heeft geïmplementeerd in verband met de Corona crisis. Eén van die regelingen betreft de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) regeling. In het kader van een transparante overheid publiceert het UWV periodiek welke organisaties NOW-steun hebben aangevraagd en voor welk bedrag er een voorschot verstrekt is. Op dit moment zijn de UWV gegevens van de eerste aanvraagperiode beschikbaar. Het totaal aan verstrekte voorschotten bedraagt 7,8 miljard euro. Eén van onze Whooz sales collega's verzuchtte toen hij dat hoorde: "7,8 miljard dat is een hoop geld, maar hoeveel is het nou echt voor ons belastingbetalers". Dat was voor ons het sein om de gepubliceerde data eens nader te analyseren en in een begrijpbare context te plaatsen. Vaste lezers van onze blogs weten dat we bij Whooz nu eenmaal dol zijn op data.

80/20 regel(ing)
Op dit moment is het totaalbedrag aan verstrekte voorschotten dus ongeveer 7,8 miljard euro. De hoogte van de bedragen verschilt enorm per bedrijf. KLM is veruit de grootste gebruiker van de regeling met 293 miljoen euro. Andere bedrijven in de top 10 van aanvragers zijn bedrijven als de NS, Holland Casino en DAF Trucks. Samen vragen deze 10 bedrijven 575 miljoen euro aan. Dat is dus 7,5% van het totaalbedrag. In totaal zijn er bijna 140.000 bedrijven die een voorschot ontvangen hebben. De verschillen in hoogte van de aanvraag zijn ook zichtbaar in onderstaande figuur. Slechts 3% van de bedrijven (aanvragers met de hoogste bedragen) gebruikt samen 50% van het totale bedrag van de regeling. En aangezien 20% van de bedrijven samen 80% van het totaalbedrag aan voorschotten hebben ontvangen gaat ook voor de NOW regeling dus de bekende 80/20 regel op.

Figuur1

1.000 euro per huishouden
Het totaal van 7,8 miljard euro is natuurlijk een hoog bedrag wat uiteindelijk wordt betaald door alle Nederlandse huishoudens samen. Aangezien er in totaal zo’n 7,8 miljoen huishoudens zijn, kun je dus concluderen dat tot nu toe ieder huishouden gemiddeld 1.000 euro heeft bijgedragen aan de NOW regeling. Als je kijkt naar de 293 miljoen uitgekeerde bedragen aan KLM dan heb je 293.000 huishoudens nodig om dit bedrag bij elkaar te brengen. Ter vergelijking dat is iets meer dan er huishoudens zijn in de gemeente Den Haag. Als we deze vergelijking maken voor ieder bedrijf in de top 10 dan ziet het staatje er als onderstaand uit. Waar een organisatie als Booking.com vorig jaar nog hoge winstuitkeringen uitkeerde is er nu dus, als we rekenen met 1.000 euro per huishouden, een gemeente ten grote van Hilversum nodig om aan de eerste ronde voorschotten van de NOW regeling te voldoen.

Figuur2

Conclusie
Een bedrag van 7,8 miljard euro zegt de meeste mensen niet meteen veel. Deze korte analyse toont dat als we dit echter op deze wijze in perspectief plaatsen, dan krijgt het bedrag betekenis en wordt voor iedereen duidelijk hoe groot de impact van deze crisis en de daaraan gekoppelde steunmaatregelen is. De NOW regeling wordt vanuit de overheid vooral gepresenteerd als noodmaatregel om het Nederlandse MKB door de crisis te helpen. De lijst met aanvragers bevat 140.000 bedrijven en daaruit blijkt wel dat er breed aanspraak op de regeling is gedaan. Als we naar de hoogte van bedragen kijken dan valt wel op dat met name multinationals en grote semi-overheid instellingen de grootste sommen geld ontvangen. Al met al kunnen we na het bekijken van deze resultaten op meerdere manieren oprecht concluderen dat het Den Haag is dat KLM in de lucht houdt!

 

Meer artikelen
-----