Doelgroeponderzoek: Zomervakantie 2020

banner_zomervakantie-onderzoek


De consument wil ondanks Corona nog steeds vakantie vieren

In de laatste weken speelt volop de discussie hoe het vakantieseizoen eruit zal komen te zien, gezien de ontwikkeling van de Corona crisis en de recente lichte versoepelingen in de Coronamaatregelen die het kabinet recentelijk heeft aangekondigd. Tegelijkertijd maakt de reisbranche zich zorgen over de rest van het jaar. Daarnaast zijn ook onder consumenten geluiden van onzekerheid te horen, over wat er allemaal kan en niet kan en ook welke risico’s men neemt als men besluit op vakantie te gaan. 

Om die reden hebben wij het vakantieonderzoek uit 2018 herhaald, om op deze wijze de verschillen tussen het Coronajaar en een 'gewoon' jaar te kunnen kwantificeren. Wij hebben op basis van recent onderzoek, door Citisens uitgevoerd onder 3.218 respondenten, bepaald hoe de Nederlander de zomervakantie plant en beleefd. Door de resultaten te koppelen aan onze Whize data en ons segmentatiemodel, ontstaat goed inzicht hoe dit gedrag over de verschillende doelgroepen verdeeld is. Hierbij worden duidelijke verschillen zichtbaar.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 24,4% van de Nederlanders niet op vakantie gaat en 14% het nog niet weet. Deze percentages zijn bijna identiek aan de uitkomsten in 2018. Dat betekent dat bijna eenzelfde aantal als in juni 2018 (4,8 miljoen huishoudens) de intentie heeft om ook in 2020 een vakantieperiode in te lassen.

Van die 4,8 miljoen huishoudens is wel een belangrijk deel (1,1 miljoen huishoudens) van plan de vakantie in eigen huis te vieren, door in de eigen tuin of op het balkon te zitten, te fietsen in de natuur of dagjes uit te gaan. Maar een kwart van degenen die aangeven hun vakantiegeld niet te besteden aan een vakantie in de zomer van 2020, is voornemens om na de zomer alsnog op vakantie te gaan. En ook onder de respondenten die aangeven niet op vakantie te willen, bijvoorbeeld vanwege Corona, geeft 22% aan dat ze na de zomervakantie alsnog een vakantie willen boeken. Dat betekent dat als het aan de consument ligt, er in het verloop van 2020 al een beperkt herstel voor de reisbranche in het verschiet ligt.

De voornaamste doelgroep die de intentie heeft om in de zomervakantie een vakantiebestemming op te zoeken, zijn welstandige gezinnen met kinderen. Dit is verklaarbaar want deze groep gaat normaal regelmatig op vakantie en is gebonden aan schoolvakanties. 52% van deze doelgroep zal dit jaar een vakantiebestemming uitzoeken, veelal in het buitenland. Laag welstandige stedelingen zonder kinderen zullen dit jaar aanzienlijk minder op vakantie gaan, en hebben relatief vaak de intentie om de fiets te gebruiken in hun vakantieplannen.

Qua boekingsgedrag is de voorkeur voor de auto gestegen van 40% in 2019 naar 66% in 2020. Dat is een belangrijk verschil. De vraag naar pakketreizen is sterk gedaald naar zo’n 10% van alle respondenten. Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat pakketreizen vaker in combinatie met vliegreizen worden geboekt en het vliegtuig is op dit moment minder populair. En een zeer hoog percentage van de boekers (meer dan 75%, een stijging van 20% ten opzichte van 2018) vermijdt bewust bestemmingen mede als gevolg van de Corona crisis.

Tenslotte een bevinding over de uitkering van vakantiegeld: Onder de respondenten kwam maar beperkt voor dat mensen geen vakantiegeld kregen. Diegenen voor wie dit gold waren met name mensen die onder normale omstandigheden ook geen vakantiegeld kregen (bijvoorbeeld ZZP-ers of mensen met pensioen). Als vakantiegeld niet wordt uitgegeven aan een vakantie, dan zijn de belangrijkste bestedingsdoelen het opzij zetten voor moeilijke tijden of het opzij zetten voor een latere vakantie. Het uitgeven van vakantiegeld voor bijvoorbeeld alternatief vervoer in plaats van openbaar vervoer (aanschaf fiets of auto) komt ongeveer niet voor.

Het volledige rapport bekijken?

Download hier het volledige rapport

Meer artikelen
-----