De toegevoegde waarde van segmentatie voor de kleine ondernemer

Segmentatie

Wanneer we in de markt vertellen over de dienstverlening van Whooz en de wijze waarop we ondernemers helpen hun doelgroepen met een gedifferentieerde boodschap op maat te bedienen, komen we al snel een tweetal misverstanden tegen waardoor sommige ondernemers terughoudend zijn om hiermee aan de slag te gaan. Het ene is dat segmentatie alleen maar een bron is van direct marketingadressen, waarvan het moeilijk is om de kosten van zo’n campagne terug te verdienen. Het andere misverstand is dat aan het structureel werken met segmentatie grote kosten verbonden zijn en dat dat dus alleen voor de grote bedrijven is weggelegd.

Zoals gezegd, beide opvattingen zijn misverstanden. Bij Whooz zien we ook kleinere ondernemers zeer effectief met segmentatie in de weer om hun commerciële processen te optimaliseren. Zowel bij de werving van nieuwe klanten als bij het beheer van bestaande klanten. In dit opzicht is het leuk een aantal voorbeelden aan te halen die deze toegevoegde waarde helpen illustreren.

Loyalty Lab en de lokale opticiens
Eén van de partijen waar Whooz al jaren mee samenwerkt is Loyalty Lab. Deze marketingorganisatie creëert en implementeert cross mediale loyalty- en marketingoplossingen, en voeren loyalty- en marketingactiviteiten uit via print, social, online en mobiel. Het unieke van deze propositie is dat Loyalty Lab de aanpak specifiek heeft ontwikkeld voor lokale ondernemers, die een merkproduct voeren maar zelf de marketing zouden moeten bedenken.

Een voorbeeld zijn opticiens die Essilor lenzen in het assortiment voeren. Loyalty Lab maakt met Essilor afspraken over de huisstijl die in campagnes horen te worden verwerkt en werkt vervolgens met de lokale opticien samen om de doelgroep in kaart te brengen op basis van de Whize segmentatie. Hiermee worden vervolgens gericht marketingacties ontwikkeld op zowel klanten als mensen die nog geen klant zijn. Juist het feit dat Loyalty Lab fungeert als de centrale hub waarbinnen kennis van marketing, ontwerp en analyse samenkomen, maakt dat ook lokale ondernemers met een kleiner budget kunnen aanhaken op deze enorm effectieve manier van marketing bedrijven. Voor meer informatie lees de case in het Eyeline magazine van maart.

De International Travel Group case
Onder de International Travel Group (ITG) vallen diverse reisorganisaties zoals Experience Travel, Voyage & Culture en Travelworld. Het aanbod van deze merken wordt bijna altijd op maat gemaakt op de individuele behoeften van de individuele klant. Dat is per definitie een relatief klein volume omdat voor de meeste klanten een inspanning moet worden geleverd om een reis op maat te ontwikkelen. Dan lijkt het niet eenvoudig om een marketingaanpak op basis van doelgroepen te definiëren. De aanpak van ITG rust op twee pijlers die beide ook met een beperkt budget te realiseren zijn:

  1. Op basis van een doelgroepanalyse wordt in kaart gebracht welke doelgroepen het meest kansrijk zijn voor de diverse proposities en worden maatwerk events georganiseerd, gericht op deze specifieke doelgroepen.
  2. Indien een potentiele koper zich meldt bij ITG wordt (door middel van een API naar de Webservice van Whooz) de doelgroepvoorspelling van het adres opgehaald en wordt op basis daarvan in de individuele gesprekken met klanten een aanbod gedaan dat het beste past bij het profiel van deze klanten

Een aanpak met minimale kosten per maand. Geen licentie nodig en toch een sterke optimalisatie van het klant communicatieproces. ITG geeft zelf een rendementsverbetering aan in de zin van 30% meer omzet, 25% minder waste en een stijging van de conversie met 28%. Dat zijn mooie cijfers!

Dus…
We hebben nog veel meer voorbeelden zoals deze, waarin kleinere ondernemers met minder grote budgetten toch mooie resultaten weten te bereiken. De mate waarin je als organisatie moet investeren in diensten om tot een belangrijke rendementsverbetering te komen hoeft niet altijd een onoverkomelijke horde te zijn. Veel hangt af van je businessmodel, de mate waarin je in staat bent je gezamenlijk te organiseren en de mate waarin je de juiste partijen om je heen verzamelt.

Heb je op dit vlak inspiratie nodig? Neem dan gerust eens contact op!

Neem direct contact op

Meer artikelen