Toegepaste statistiek voor overheid dummies

 

Een snelle analyse naar verkeersboetes

De formatie is inmiddels afgerond en de plannen voor de komende jaren worden steeds meer concreet. Zo werden onlangs ook de verkeersboetes voor 2018 bekend gemaakt. Eén van onze collega’s, die geregeld een boete op zijn deurmat vindt, kreeg deze lijst met boetetarieven toegestuurd van zijn naar eigen zeggen 'persoonlijke accountmanager' bij het CJIB. Bij Whooz zijn we immer nieuwsgierig naar nieuwe data en besloten ook deze data eens nader te onderzoeken.

Prijs per kilometer

Bij een snelle blik op de data vonden we iets opvallends. Zoals de meesten weten zijn de eerste 3 kilometers per uur te hard 'gratis'. Onder de noemer van de meetcorrectie worden dergelijke overtredingen niet beboet. Vanaf 4 km/u te hard begint de teller bij 24 euro te lopen. Vervolgens loopt per extra kilometerovertreding de boete verder op. Op zich logisch zou je zeggen. Echter als we deze boeteverhoging per kilometer te hard in een grafiek plaatsen, wordt een opvallend patroon zichtbaar. De verhogingen in boetes, bekeken per extra kilometer snelheidsoverschrijding, blijken een op het oog onverklaarbaar patroon te doorlopen. Zo kost de extra kilometer overschrijding van 4 naar 5 km te hard de overtreder 7 euro extra en de extra km van 6 naar 7 km te hard 'slechts' 5 euro extra. De 7e kilometeroverschrijding is met deze 5 euro de goedkoopste. Los van het begintarief bij 4 km/u te hard rijden blijkt de 11e kilometer de duurste. Deze extra km te hard rijden kost je namelijk maar liefst 22 euro extra. In onderstaande grafiek staan de cijfers uiteengezet.

Boetetarieven_2018.png

Plausibiliteits- en businesscheck

Dat er uit een analyse een opvallend inzicht komt wil niet altijd zeggen dat je met dat inzicht iets kan. Soms zijn er logische verklaringen voor zaken die op het eerste gezicht opvallend of afwijkend lijken. Om die reden is het aan te bevelen om altijd de uitkomsten van een analyse te toetsen aan de business van de klant. Dit om te bepalen of de uitkomst plausibel en bruikbaar is. In het licht van de verkeersboetes gingen we daarom op zoek naar een logische verklaring. Op de website van het Openbaar Ministerie vonden we belangrijke informatie. Met betrekking tot verschillen in boetes meldt het OM het volgende:

De hoogte wordt bepaald door het gevaar of de hinder die de overtreding veroorzaakt. Daarom kunnen boetes verschillen.

Als we de analyse uitkomsten hieraan toetsen dan kunnen we ons voorstellen dat de wetgever grotere snelheidsoverschrijdingen wegens het stijgende gevaar progressief beboet en dus de 'prijs' per extra kilometerovertreding progressief laat stijgen. Ook kunnen we ons voorstellen dat bij bepaalde psychologische grenzen (zoals bij 11 kilometer overschrijding) een extra verhoging wordt opgelegd. We kunnen ons echter niet voorstellen dat er enig verkeersonderzoek is dat aantoont dat de extra overschrijding van 6 naar 7 km/u te hard minder gevaar met zich meebrengt dan die van 4 naar 5 km/u te hard. Je zou eerder het omgekeerde verwachten.

Een ander belangrijk aspect uit de 'business' van onze wetgever is dat de gehele Nederlandse wetgeving en de handhaving daarvan doorspekt is met de termen redelijkheid en billijkheid. Ook hiermee lijken de verkeersboetes strijdig. Het voelt immers onrechtvaardig dat de 7e kilometer te hard 2 euro lager wordt beboet dan de 5e en de 21e kilometer 5 euro minder dan de 19e.

Aanbevelingen

Uit analyse blijken de verhogingen per extra kilometer snelheidsovertreding dus onlogisch en onredelijk. Om tot een goed advies te komen is het belangrijk om naar de restricties te kijken waarbinnen het advies moet vallen. Zo lijkt het aannemelijk dat de wetgever de extra straf bij de psychologische grens van de 11 kilometeroverschrijding wil handhaven. Daarnaast gaan we ervan uit dat de boetes progressief dienen te stijgen en in de basis vergelijkbaar moeten blijven qua hoogte. Al deze parameters afwegend komen we tot de volgende ideale boete verhogingen.

Advies_boetetarieven.png

De Nederlandse overheid streeft naar een transparante en eerlijke wetgeving en handhaving. De voorgestelde verkeersboetes 2018 lijken hiermee in strijd. Omdat wij als Whooz begaan zijn met onze maatschappij delen we dit advies hierbij graag kosteloos met de overheid om vervolgens snel maar niet té snel ons weer te richten op consumentensegmentaties :-)

 

Wil je reageren op dit bericht of heb je een vraag?

Stuur ons een bericht

 

Meer artikelen