Dashboard met de coalitievoorkeuren per gemeente

Whooz heeft bepaald wat de coalitievoorkeur is van de verschillende Nederlandse doelgroepen. Om dat te kunnen doen is recent onderzoek onder 9.500 respondenten gekoppeld aan het doelgroepenmodel Mosaic. In dit onderzoek, na de verkiezingen uitgevoerd door Citisens, is respondenten gevraagd naar hun meest ideale coalitie, gegeven de verkiezingsuitslag.  In onderstaand dashboard zie je de doorgerekende voorkeuren per gemeente.