Bestaanszekerheid in het gedrang!

Om een inzicht te geven in de lastenverschillen tussen arm en rijk vergelijken wij de segmenten met de minste welstand, Dromen en Rondkomen, en de meeste welstand, Luxe Leven. Wij kijken specifiek naar de maandelijkse uitgaven verdeeld over hoofdcategorieën, die wij vergelijken met het totaal van huishoudbestedingen per maand in dat segment.

Dromen en Rondkomen geeft in vergelijking met Luxe Leven het meest uit aan:

 • Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken
 • Alcoholhoudende dranken en tabak
 • Huisvesting, water en energie
 • Communicatie
 • Onderwijs

Luxe leven geeft in vergelijking met Dromen en Rondkomen het meest uit aan:

 • Kleding en schoenen
 • Stoffering en huishoudelijke apparaten
 • Gezondheid
 • Vervoer
 • Recreatie en cultuur
 • Restaurants en hotels
 • Diverse goederen en diensten
 • Consumptiegebonden belastingen
 • Goede doelen

Binnen 1 categorie wijken deze verschillen enorm van elkaar af: huisvesting, water en energie. Gemiddeld besteden de huishoudens in Nederland maandelijks 34,9% aan deze categorie uitgaven. Dromen en Rondkomen besteedt maar liefst 41,7% van de maandelijkse huishoudbestedingen aan deze categorie. Luxe Leven daarentegen ‘slechts’ 27,9%.  Hier wordt nog maar eens duidelijk dat prijsstijgingen in deze categorie steeds lastiger opgehoest kunnen worden door segmenten met mindere welstand. Maar het kan nog meer zijn: het segment Bescheiden Ouderen besteedt maar liefst 47,3%(!)van de maandelijkse uitgaven aan deze categorie.

Meer artikelen
-----