Welk segment legt gemiddeld de meeste kilometers af en wat kun jij hiermee?

Onder andere weersomstandigheden hebben invloed op het mobiliteitsgedrag van Whize segmenten. Maar bij het ene segment meer dan bij het andere. Ieder van de 11 Whize segmenten kent namelijk eigen mobiliteitskenmerken. We vroegen jullie op LinkedIn of jullie wisten welk Whize segment normaal gesproken de meeste kilometers per week aflegt.
Het juiste antwoord is Segment I: Plannen en Rennen! Een grote meerderheid van jullie (63%) heeft dit goed beantwoord.

Enquete mobiliteit - meeste kilometers

Afbeelding: Resultaten LinkedIn enquete - november 2023

Eerst even wat cijfers over Plannen en Rennen

  • De personen in 789.216 huishoudens binnen segment Plannen en Rennen leggen met z’n allen wekelijks 654.558.367 kilometer af.
  • De huishoudens in segment Plannen en Rennen bestaan veelal uit gezinnen met schoolgaande kinderen. De personen in deze huishoudens, die gemiddeld bestaan uit 3,09 personen, leggen samen 829,38 kilometer per week af. Dit kunnen autokilometers zijn naar het werk op grotere afstand, uitstapjes met het gezin of korte fietstripjes naar een dichtbijgelegen school. 
  • De kilometers worden voor 60,8% door een bestuurder met de auto afgelegd, gevolgd door 17,5% die als passagier meerijdt en 10,2% die de trein pakt. De rest verplaatst zich met de fiets (7,2%), via bus, tram of metro (2,5%) of lopend (1,8%). Het aandeel ‘lopend verplaatsen’ in het aantal afgelegde kilometers is het laagst van alle segmenten. Om nog maar eens duidelijk te maken dat dit segment zich liever snel verplaatst in plaats van een rustig wandelingetje maakt.

Verdeling vervoersmiddelen per segment

Afbeelding: Verdeling gebruik vervoermiddel per segment

Wat kunnen jullie hiermee?

Speel in op gemak voor de doelgroep. Zorg dat ze minder kilometers hoeven af te leggen zodat het makkelijker plannen en minder rennen wordt voor de huishoudens in dit segment. Biedt service aan die de huishoudens in dit segment ontlast van bijzaken; de huishoudens hebben over het algemeen voldoende financiële mogelijkheden en zijn bereid om voor gemak te betalen. Het aantal kilometers biedt echter ook mogelijkheden om langere tijd je product of dienst onder de aandacht te krijgen tijdens de ‘reizen’ van deze personen. Deze huishoudens hebben meerdere smartphones en tablets wat voor jou mogelijkheden biedt voor multimediale campagnes.

Meer artikelen
-----