Whooz Weetje van de Wijk - De Leidse strijd

De wijk in - Havenwijk-Zuid vs. Zijlwijk-ZuidLeiden plattegrond

Herken jij een segment op basis van mobiliteitsgedrag? Weet jij welk vervoermiddel het meest gebruikt wordt in jouw verzorgingsgebied? Zelfs op wijkniveau zie je de samenstelling van aanwezige segmenten terug in het gebruik van vervoersmiddelen. Als voorbeeld nemen we 2 CBS-wijken in Leiden: Havenwijk-Zuid in het centrum en Zijlwijk-Zuid aan de buitenrand van Leiden. Beide wijken hebben ongeveer 1000 huishoudens.


Start the battle!

Wie zijn de spelers? De samenstelling van de wijken op basis van Whize segmenten ziet er als volgt uit.

Havenwijk Zuid excl

Havenwijk-Zuid

Zijlwijk Zuid excl

Zijlwijk-Zuid

Wat valt op?

Havenwijk-Zuid: 

  • De koploper: een oververtegenwoordiging van segment Jong En Hoopvol (44,3%). Dit zou te maken kunnen hebben met een groter aantal studenten dat woonachtig is in deze wijk.
  • De middenmoot bestaande uit de segmenten Volks en Uitgesproken, Bescheiden Ouderen en Zorgeloos en Actief
  • De achtervolgers: overige segmenten
  • Ruim ¾ van de huishoudens (77,9%) hebben het financieel niet al te breed.

Zijlwijk-Zuid:

  • De koplopers: duidelijke aanwezigheid van de segmenten Plannen en Rennen, Zorgeloos en Actief en Gezellige Emptynesters. Deze zijn samen goed voor 86% van de huishoudens in de wijk.
  • Een kleine middenmoot: Gewoon Gemiddeld en Luxe Leven. In totaal 13,5% van de huishoudens.
  • De achtervolgers. Voor zover ze er zijn. 6 segmenten komen namelijk nauwelijks tot in het geheel niet voor onder de huishoudens in Zijlwijk.
  • Zijlwijk is duidelijk een meer welvarender wijk dan Havenwijk.
  • De leeftijd verdeling is redelijk stabiel, ondanks dat er bijna geen Jong en Hoopvol aanwezig is.

Mobiliteitsgedrag

Eigenschap Havenwijk-Zuid Verhouding Zijlwijk-Zuid
Huishoudens 1.065 0,91 973
Personen 12+ 1.506 1,46 2.205
Aantal auto's 447 2,59 1.158
Aantal verplaatsingen per week 23.754 1,63 38.766
Kilometer per week 277.351 2,13 591.997
Kilometer per huishouden 260 2,33 608

De Zijlwijk heeft iets minder huishoudens dan de Havenwijk. Maar zoals genoemd bestaat de wijk uit huishoudens die welvarender zijn dan de Havenwijk. Het is dus niet gek dat de huishoudens meer dan 2,5 keer zoveel auto’s bezitten. Ook is meer ruimte beschikbaar om te parkeren in deze buitenwijk. De verhouding tussen de twee wijken in aantal verplaatsingen per week is niet zo extreem als bij het autobezit. Per verplaatsing zijn de afgelegde afstanden per week echter gemiddeld groter dan in de Havenwijk. Kijk je per huishouden dan leggen de huishoudens in de Zijlwijk meer dan het dubbele kilometers af.

Groter verzorgingsgebied

Vervoerssplit Havenwijk - Zijlwijk-1

Streef je naar een zo groot mogelijk verzorgingsgebied? Zijlwijk is een prima wijk om te benaderen wanneer je een goede parkeervoorziening te bieden hebt. Meer dan de helft bestuurt een auto of is passagier. Richt je campagne ook op de Havenwijk als je zelf goede OV voorzieningen in de buurt hebt en betaalbare producten verkoopt.

In de Havenwijk wordt door meer dan de helft van de huishoudens gebruik gemaakt van de fiets of gaan personen vaker lopend eropuit. Zij gebruiken ook vaker de bus, tram, metro of trein dan huishoudens in de Zijlwijk. De auto? Slechts iets meer dan 25% van alle verplaatsingen van de huishoudens gaat met de auto, als bestuurder of passagier. Een op het oog logisch gevolg van de welvaart van de huishoudens gecombineerd met beschikbare parkeerruimte in de wijk. Maar dit mobiliteitsgedrag biedt wel mogelijkheden om mee te nemen in je streven naar een groter verzorgingsgebied.

Stem je campagnedoelen of het bepalen van je verzorgingsgebied dus niet alleen af op product of dienst, maar ook op de mobiliteit voorzieningen waar je doelgroep gebruik van maakt.

Meer artikelen
-----