Klimaatrisico Omgevingsscores

Download de Factsheet voor inzicht in de 8 klimaatrisico scores

Wees je bewust van klimaatrisico's

Het in kaart brengen van klimaatrisico’s wordt voor steeds meer organisaties een verplichting. Betrouwbare data is daarbij onmisbaar. We hebben op basis van de standaard methodiek van het Dutch Green Building Council (DGBC) 8 klimaatrisico omgevingsscores in kaart gebracht voor elk woonadres. Bijvoorbeeld hittestress, paalrot, grondwateroverlast en overstromingskans. Direct toepasbaar voor klimaateffectrapportages, risico inschattingen en om bewustwording te creëren in je organisatie én bij je klanten.

Factsheet aanvragen

Vul hieronder je gegevens in en download de factsheet met het volledige overzicht van de scores.

Meer inspiratie