Doelgroepinzicht: woonbehoeften in kaart

De ontwikkeling van een eigen woonsegmentatie en verhuismodel.

De ontwikkeling van een eigen woonsegmentatie en verhuismodel.

“Voor de kredietcrisis kende de woningmarkt weinig zorgen. Alles wat gebouwd werd, werd ook verkocht. Door de crisis werden ontwikkelaars gedwongen om zaken te veranderen. BPD heeft in die periode sterk geïnnoveerd en voorop gelopen in de introductie van klant- en behoefte gedreven woning- en gebiedsontwikkeling. Whooz heeft ons met hun uitgebreide betrouwbare data en specialistische kennis in staat gesteld om in te spelen op de woonwensen van de verschillende doelgroepen en het voorspellen van toekomstige woonbehoeften. Dankzij deze informatie maken we gefundeerde investeringsbeslissingen en ontwikkelen we haalbare en onderscheidende projecten die een duurzame aanvulling vormen op de nationale en regionale woningvoorraad.”

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaar BPD houdt zich bezig met één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Dé woningmarkt bestaat niet in Nederland. Ons land ontwikkelt zich uiteenlopend en in verschillende snelheden. Zo heeft elke regio, elke gemeente haar eigen dynamiek en uitdaging als het om de woningmarkt gaat. Hoe breng je die in kaart?

Doelstelling

Het zo goed mogelijk in kaart brengen van de woonbehoeften van de verschillende Nederlandse doelgroepen en het voorspellen van (nieuwbouw) woonbehoefte voor regio’s en projecten.

Beschrijving

Op basis van analyse van de woningmarkt heeft BPD Research in samenwerking met Whooz een eigen woonsegmentatie en verhuismodel ontwikkeld. Door de uitgebreide Whooz segmentatie data, woningdata
en verhuisstromendata te koppelen aan kwalitatieve woonwensen is een verfijnd model ontstaan. Dit model stelt BPD in staat om differentiaties in woonwensen aan te brengen en hierop in te spelen. Daarnaast wordt door gebruik van het model de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekeprojecten vooraf doorgerekend om zo steeds de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Resultaat

Om in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwikkelproces antwoord te krijgen op de vraag ‘Wie is die bewoner?’ is de woonsegmentatie ontwikkeld. Ook het marktgebied (Waar zullen de kopers waarschijnlijk vandaan komen?) kan met behulp hiervan worden bepaald. Bij de start van een project levert deze segmentatie al inzichten op over wie er in de omgeving wonen. Zijn het
jonge gezinnen of senioren? Verhuizen ze veel of weinig? En als ze verhuizen, wat zijn dan hun woonvoorkeuren? Het gaat niet alleen om het type woning. De segmentatie geeft ook inzicht in welke buurt de desbetreffende doelgroep wil wonen en welke elementen belangrijk zijn. Zo kunnen we gedurende het gehele ontwikkeltraject de klant volgen en daarmee ook de klantvraag
bedienen.

Han Joosten
Hoofd Research BPD

Toepassingen

• Doorrekenen investeringsbeslissingen
• Landelijke en regionale doelgroepstudies
• Publicaties en kennisuitwisseling
• Productontwikkeling
• Nieuwbouwpotentiebepaling
• Marktbewerking
• Project invulling

Over Whooz

Whooz verzamelt en verrijkt al ruim 30 jaar data van alle huishoudens in Nederland. Door deze data te vertalen naar inzichten en profielen, helpen we bedrijven met concrete adviezen om slimme en effectieve beslissingen te nemen.

Als segmentatiespecialist geven we inzicht in de kenmerken, interesses en gedragingen van alle ruim 7,7 miljoen huishoudens. Door jouw klantdata en - kennis met onze data te combineren, leggen we verbanden en krijgen doelgroepen een gezicht en een profiel. Zo weten we waar proposities de grootste kans van slagen hebben en waar we on- en offline doelgroepen kunnen vinden.

Over onze data

Wij zijn ervan overtuigd dat inzicht in gedrag echt waarde krijgt wanneer de context waarbinnen dat gedrag plaatsvindt duidelijk wordt. Met ons veelgeprezen dataproduct Whize voorzien we hierin bij ieder consumentenadres in Nederland. Zo heb je inzicht in het soort huis, de omgeving, wie er wonen en wat hun behoeften zijn.Onze segmentatie is ontworpen om alle ruim 7,7 miljoen huishoudens in Nederland te identificeren en te classificeren. De huishoudens zijn gesegmenteerd in 50 subsegmenten, die zijn samengevoegd in 14 segmenten. Het resultaat is een classificatie die een duidelijk beeld schetst van de Nederlandse consumenten voor wat betreft hun socio-demografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. Dit geeft je het meest nauwkeurige inzicht in de Nederlandse consument van de 21e eeuw.

Nog meer inspiratie: